درباره ما

آفتاب طلایی کوهستان


ما در آفتاب طلایی کوهستان ، مارگارین و روغن صاف و انواع روغن خوراکی را بموقع و در حجم موردنیاز،در دسترس تولیدکنندگان غذایی قرار می دهیم.

تا خط تولید شما تولیدکنندگان پرتلاش،بدون توقف بچرخد.